Categorieën
2022

Hollandse Spelletjes

Categorieën
2022

Opening

Categorieën
2022

Genoeg te doen

Categorieën
2022

Programma 2022

Categorieën
2022

Nieuwe naam

Oranjefeesten Edam zal veranderen in Koninsdag Edam. Deze naam sluit beter aan bij onze activiteiten. Deze website zakl dit jaar nog op beide namen bekend blijven.

Vanaf volgend jaar is de website alleen nog bereikbaar via https://www.koningsdagedam.nl

Categorieën
2022

Helpt u ook mee?

Beste medebewoner van Edam,

Na twee jaar Koningsdag thuis vieren is het dan weer zover: We vieren Koningsdag weer samen in de binnenstad van Edam. De voorbereidingen zijn al in volle gang om er een fantastisch feest van te maken met elkaar! En dat kunnen we niet zonder hulp!

Het vernieuwde programma van 2019 was een groot succes! Dit jaar proberen we deze invulling weer neer te zetten. We openen o.a. de dag met de Koningsdans en lawaaiorkest. De kaasmarkt wordt weer gevuld met gezellige oudhollandse spelletjes, creatieve kraampjes en versnaperingen. Op het podium kan jong Edams talent zich laten zien en horen en ook wordt aan de peutertjes gedacht. De bovenbouw staat vast weer te popelen om met de brandweerspelen te kunnen meedoen en voor de middenbouw is er voor het eerst een heuse puzzeltocht. En dan hebben we nog lang niet alles genoemd! Samengevat, het wordt een bedrijvige gezelligheid rondom Dam en Kaasmarkt, voor ieder wat wils.

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt!

Wij zouden het enorm waarderen als u bereid bent een kleine bijdrage te leveren. Wij waarderen elke vorm van ondersteuning en zelfs een heel klein bedrag kan ons helpen om er een fantastische dag van te maken. Mocht u iets willen doneren, dan kan dat op rekeningnummer NL85 RABO 0143 1780 91 St. Evenementencommissie Edam “afd Koningsdag”.

Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen in de organisatie of op de dag zelf. Want zonder vrijwilligers, geen Koningsdag in Edam. Wij stellen iedere hulp erg op prijs. Aanmelden kan via onze website, facebookpagina, via e-mail of telefonisch.

Wij bedanken u alvast voor uw bijdrage en/of hulp en hopen dat we er met elkaar een fantastische dag van kunnen maken!

Hartelijke groeten,

Oranje feesten Edam